Monteur infratechniek

Opleiding Monteur Infratechniek

De monteur infra
De kern van Infratechniek is ontwerp, aanleg en onderhoud van kabel- en leidingnetten voor telecommunicatie, data, (afval-)water, elektra, gas en warmte. Ook verkeerssystemen, tunnel technische installaties en industriële leiding- en opslagsystemen behoren hierbij.
Een monteur in deze branche werkt mee aan het onderhoud, verbetering en vernieuwing van deze leidingnetten en installaties. De monteur heeft eigen (zelfstandig) werk, maar werkt wel onder supervisie in een ploeg. Als team wordt er gewerkt aan en in sleuven, werkputten, worden kabels en leidingen gemonteerd en gedemonteerd en worden specifieke moffen, afsluiters en drukregelaars gemonteerd. Ons land ligt vol met oude kabels en leidingen die na de 2e wereldoorlog zijn aangelegd en vervangen moeten worden.

Waarom een leerbaan?
Groeiende vraag op de arbeidsmarkt wordt als eerste zichtbaar/merkbaar via uitzendwerk of flexwerk. Deze groei willen wij gebruiken om mensen te bemiddelen naar werk. Belangrijk is de gedegen scholing van de kandidaten die voldoet aan de wettelijke criteria (CREBO) en waarbij de kandidaat de startkwalificatie behaalt. De werkgever heeft veel inspraak in het uit te voeren programma. De nadruk ligt op de praktijk, want daar wordt het beroep en de daarbij horende vaardigheden geleerd.

Ons doel
Mensen duurzaam plaatsen door:
1.    de deelnemer scholing en begeleiding te bieden, waardoor hij of zij de juiste beroepshouding en functiekwalificaties verkrijgt en over de startkwalificatie beschikt;
2.    begeleiden op de werkplek van de werknemer om het uitval risico van de werknemer tot een minimum te beperken.
3.    een praktijkgerichte opleidingsmethodiek, waarbij de werkgever veel inspraak heeft
4.    na maximaal 3 maanden voorschakelen en stage een dienstverband van 12 maanden.