Verkeersregelaar

Verkeersregelaar
In de regeling ‘verkeersregelaars’ is aangegeven dat ook anderen dan de politie officieel het verkeer mogen regelen. In het verleden werden er dikwijls mensen als verkeersregelaar ingezet die veelal naar eigen inzicht en vanuit goede bedoelingen het verkeer regelden.  Door wijziging van landelijke regelgeving is dit niet meer mogelijk; de verkeersregelaars worden nu gezien als verlengstuk van de politie en dienen daarom aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Een verkeersregelaar heeft nu een officiële status. De aanwijzingen van deze bevoegde verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers.
Doel
De deelnemers worden geschoold om zelfstandig op te treden als verkeersregelaar.

Inhoud
Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
•    wetgeving m.b.t. verkeersregelaars;
•    aansprakelijkheid;
•    waarnemen en sociaal verkeersgedrag;
•    eigen veiligheid en veiligheid van de weggebruiker;
•    praktijkoefeningen verkeer regelen in diverse situaties binnen en buiten de bebouwde kom;
•    enkele aspecten van de Arbowetgeving.

Na de cursus krijgen de kandidaten een certificaat en wordt de verkeersregelaarspas aangevraagd.

Vereisten voor de kandidaten
•    Verklaring Omtrent Goed gedrag
•    NT2, vooral mondeling taalvaardigheid is van belang
•    Het leuk vinden om buiten te willen werken (ook als het koud is)
•    Rijbewijs en auto zijn een pre
•    Bereid tot onregelmatig werken
•    Zelfstandig kunnen werken.