Vrachtwagen chauffeur

Opleiding Vrachtwagen Chauffeur CE
Eisen:
-    Rijbewijs B
-    1 jaar Rijervaring 
-    Nederlandse Taal Niveau 3 of hoger in woord en geschrift
-    Verklaring omtrent gedrag ( VOG)
-    Medische keuring
-    Bereid tot onregelmatig werken
-    Daadkrachtig en betrouwbaar
-    Geen 9 tot 5 mentaliteit

Om vrachtautochauffeur te mogen/kunnen worden moet je aan een aantal eisen voldoen:

Allereerst moet je 18 jaar of ouder zijn, en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Er is geen minimale vooropleiding vereist. Wel is het gewenst, wanneer je een niet Nederlandse achtergrond hebt, om een taalniveau van minimaal niveau 2 te beheersen. Dit met het oog op je slagingskans op de theorieonderdelen van de opleiding.
Vrachtautochauffeurs mogen alleen rijden als ze gezond zijn. Daarom moeten zij zich laten keuren door een Arbo-keuringsarts als ze het C-rijbewijs willen halen of willen verlengen.

Om beroepsmatig met het C-rijbewijs te mogen rijden moeten vrachtautochauffeurs in het bezit zijn van de code vakbekwaamheid op het rijbewijs. De code vakbekwaamheid wordt ook wel code 95 genoemd. Zo staat deze code vermeld op het rijbewijs. Zonder deze code mag er niet met een lading gereden worden. Wanneer je alle onderdelen van de opleiding met succes doorlopen hebt wordt deze code automatisch op het rijbewijs erbij geschreven.


Eerst theorie

Voordat met het praktijkdeel wordt gestart moet eerst het theoriedeel worden afgerond. De theorie voor de opleiding vrachtauto bestaat uit twee delen:
- Het Rijbewijsdeel
- De Vakbekwaamheid


Het Rijbewijsdeel bestaat uit 2 examens: RV1 en V2C

RV1 is het onderdeel Verkeer en Techniek. Het examen bestaat uit 50 meerkeuze vragen (25 vragen over Verkeer en 25 over Techniek) Hiervan moet je er 40 goed beantwoorden voor een voldoende einde van dit onderdeel heb je kennis van de algemene verkeersregels, en die regels die van toepassing zijn op een vrachtauto. Ook ken je het technische gedeelte van het voertuig zoals: de werking van de motor, het V3C is ook een onderdeel van de Administratie. Het bevat dezelfde onderwerpen als V2C. Het examen bestaat uit 3 cases met ieder 15 vragen. Dus 45 vragen in het totaal. Hiervan moet je er 33 goed hebben voor een voldoende resultaat. In de toekomst wordt dit opgetrokken naar 36 goed. Dit examen toetst begrip in plaats van kennis. Voor onderdelen zie V2C. brandstofsysteem, de functie en werking van de koeling en smering, = de werking van de remmen, de aandrijving, veersystemen, de banden.

Dan praktijk

Voordat er een start wordt gemaakt met het theoriedeel van de opleiding volgt elke deelnemer altijd eerst een rijtest. De rijtest duurt 1,5 uur. Tijdens deze rit bekijkt de instructeur op welke manier je de verkregen informatie verwerkt in je handelingen, in welke mate je verkeersinzicht hebt en hoe je feeling is met het voertuig.
Aan de hand van een beoordelingsformulier worden de bevindingen vastgelegd en wordt er door de instructeur een advies gegeven over het benodigde aantal lesuren voordat er examen wordt gedaan. Na de rijtest volgt de theorie, en dan de praktijk.