De GOED WERK Formule


De GoedWerk formule is een succesvol middel gebleken om zwakkere groepen uit de samenleving aan werk te helpen. Er wordt samengewerkt met bedrijven waar de kandidaten na het succesvol afronden van de opleiding een contract voor minimaal 6 maanden kunnen krijgen. Hierdoor kunnen (langdurig) werklozen uit de uitkering komen en vanuit een betere financiële positie op eigen kracht (onafhankelijk van uitkeringsinstanties) aan hun toekomst werken.

GoedWerk biedt de kandidaat werknemers en de bedrijven de begeleiding en ondersteuning die nodig is om dit duurzame resultaat te bereiken. Dat is maatwerk, omdat een ieder vanuit een unieke historie en situatie aan zijn plek in de Nederlandse samenleving werkt. Dit vereist niet alleen een extra betrokkenheid van (potentiële) werknemers, maar ook een commitment van de bedrijven en de partijen die dit initiatief ondersteunen. Deze uitgangspunten zetten een nieuwe norm van betrokkenheid neer.