Visie

GoedWerk heeft als visie dat actieve arbeidsparticipatie van de bewoners van Amsterdam voordeel (rendement) oplevert voor alle betrokken partijen:

• De bewoners kunnen met betaald werk een zelfstandig bestaan opbouwen en zich een plek verwerven in de
Nederlandse samenleving. Zij kunnen zichzelf verder ontplooien en krijgen hierdoor meer vertrouwen in zichzelf en de toekomst;
• Bedrijven kunnen hun vacatures vervullen met gemotiveerde medewerkers waarop zij kunnen rekenen. Zij creëren hiermee een
dynamisch en creatief team wat op termijn kan leiden tot concurrentievoordeel. Tevens geven zij concrete invulling aan hun
doelstellingen met betrekking tot diversiteit en social return waarmee zij zich maatschappelijk kunnen profileren;
• De maatschappij bespaart uitkeringskosten en benut het aanwezige talent onder bewoners van Amsterdam. Hierdoor is de toegang
tot de arbeidsmarkt minder verdeeld en daalt de werkloosheid. Dit draagt bij aan een bevordering van de leefbaarheid en veiligheid
van de maatschappij.