Werkwijze

Bewoners van een bepaald stadsdeel worden voor elk leerwerk traject vanuit de bestanden van DWI en UWV geselecteerd en zij worden via het stadsdeel naar GoedWerk doorverwezen. Op basis van een intakegesprek bekijkt GoedWerk, al dan niet samen met het opleidingsinstituut of met de opdrachtgever, of de kandidaten geschikt zijn voor de vakopleiding en het werk. Vervolgens vindt er een voorlichting plaats waar werkgever en opleidingsinstituut voorlichting geven over de opleiding en het werk en de verwachtingen helder worden benoemd. Als kandidaten gemotiveerd zijn en aan de criteria voldoen dan mogen zij meedoen aan het traject. GoedWerk zorgt voor begeleiding van de kandidaten voor en tijdens de opleiding en als zij aan het werk zijn, zodat de kandidaat werknemer zich kan concentreren op de scholing en het werk. Niet alleen door een goede voorbereiding op het werk tijdens de opleiding, maar ook het bieden van flankerende maatregelen zoals hulp bij kinderopvang, schulden en overige zaken die het werk kunnen belemmeren. Het persoonlijke contact staat centraal.

De voordelen van Goed Werk voor de werkzoekenden:
- Een laagdrempelige aanpak;
- Goede begeleiding (job coaching) met grote ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsbemiddeling van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en flexwerk;
- Mogelijkheid om duurzaam aan de slag te komen;
- Meer verdienen dan het minimumloon;
- De mogelijkheid om opleidingen en/of trainingen te volgen;
- Begeleiding en coaching op weg naar een vaste baan.

De voordelen voor het bedrijfsleven:
- Snelle en betrouwbare dienstverlening;
- Aanbod van gemotiveerde krachten;
- Kostenbesparing door middel van beschikbare subsidies;
- Een concrete, marktconforme bijdrage kunnen leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).